Ortaokul İngilizcesi

Perfect English Dil okullarında orta okul gruplarımıza 6’ıncı 7’inci 8’inci sınıf öğrencileri katılabilirler.  Her kademe için okullardaki  İngilizce eğitimine destek  olabilecek paralel müfredatlara sahiptir. Oxford ve Cambridge University Press tarafından özellikle bu yaş grubu gençler için hazırlanmış güncel ve kaliteli eğitim materyalleri ile eğitim vermektedir. Öğrencilerimizin kış dönemi okul programlarının yoğunluğu göz önünde bulundurularak haftada bir gün cumartesi veya pazar günleri eğitim alırlar. Haftada 4 saat ve ayda 16 saat İngilizce eğitimlerini sürdürürler.Öğrenci merkezli ve konuşma pratiğine dayalı bir eğitim sistemi ile öğrencilerin İngilizceyi sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, konuşup yazabilmelerini ve hayata geçirebilmelerini sağlamaktadır.

ORTA OKUL İNGİLİZCESİ 

Öğrencilerimizin kendi yaşıtlarıyla sınıfta aktif olarak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan ortamlar yaratmaya özen gösteriyoruz. Bu seviyede öğrencilerimizin dinleme, konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla; grup çalışmaları, drama çalışmaları, müzik aktiviteleri, sınıf içi kelime yarışmaları gibi çeşitli faaliyetleri öğrencilerle birlikte eğlenceli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

nedenbiz1 (3)Perfect English sürekli, kendini yenileyerek geliştiren seçici bir eğitim sistemine sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Eğitim Programının yanı sıra Amerika ve Avrupa’da seçkin kurumlarca halen uygulanmakta olan, kendine güvenen, bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası bir programdır.

Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde projeksiyon, bilgisayar, CD/DVD gibi modern araçlarla donatılmış sınıflarımızda İngilizce, yarının büyükleri için ders değil, ikinci dilleri olacak. Perfect English’te İngilizce öğrenmek bir eğlencedir. Çocuklarımız öğretmenleri ile eğlenerek yabancı dil öğrenmenin zevkini yaşayacaklardır.

Anadil Anneden, İngilizce Perfect English’ten öğrenilir.

kare22

Devlet okullarında ortaokul snıflarda başlayan dil eğitimi ikinci kademede de benzer müfredatla devam eder. Ancak özellikle de okul müfredatlarının yoğun olması, eğitim sisteminin sınav odaklı olması,  sınıf mevcutlarının kalabalık olması İngilizce eğitiminde verimliliği düşürmektedir. Anadolu ve Fen Liselerinde hazırlık sınıfının kalkması ve bu okullara özel okullardan geçiş yapan öğrenciler ile ilköğretim okullarından gelen öğrencilerin aynı İngilizce programlarına dahil olmaları da devlet liseleri İngilizce Programlarında zorluklar yaşanmasına neden olmuştur.

PERFECT ENGLISH özel olarak tasarladığı takviye programlarıyla;  tüm gençlere hem okuldaki İngilizce derslerinde başarılı olmaları için yardımcı olmakta, hem de İngilizce konuşma ve yazma becerileri kazandırarak eğitim hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamakta ve onları geleceğe hazırlamaktadır.

kare9-300x300

Oxford Üniversity Press ile PERFECT ENGLISH partnerliğinin bir pozitif yanı da her seviye başlangıcında Öğrencilerimiz  ders kitaplarını katılım yapılan grubun ders müfredatı ve öğrenci yaş ortalamasına göre OXFORD UNIVERSITY PRESS in ön gördüğü ders kitaplarını ve aktivite materyallerini tarafımızdan ücretsiz olarak alırlar.

Bunun yanısıra PERFECT ENGLISH öğretmenlerine de Teachers Book, CD, e-aktivite materyallerini de derslerde kullanılmak üzere ücretsiz olarak sağlamaktadır. (OXFORD EVERYBODY UP SERİSİ )

Amacımız öğrencilerimizin Avrupa’da eğitim alan öğrencilerin Standartlarında İngilizce öğrenmelerini sağlamak ve Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanmış, Avrupa’da İngilizce Eğitim Seti olarak kullanılan ve dünyada kabul görmüş bir eğitim setini Türkiye’de eş zamanlı olarak PERFECT ENGLISH okul öncesi ve ilköğretim öğrencileriyle birlikte paylaşarak daha başarılı olmalarını sağlamaktır.